Vejledning til registrering af fuldmagt til generalforsamling

Når der afholdes generalforsamling i Fanafdelingen i Brøndbyernes IF er det i henhold til vedtægterne muligt at videregive sin stemme via en fuldmagt.

§5 – Generalforsamlingen Stk. 13. Dersom et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet give generalfuldmagt til et andet medlem til at stemme på sine vegne. Fuldmagten skal registreres digitalt via medlemssystemet senest 24 timer før generalforsamlingens start. Et medlem kan kun have fuldmagt fra ét (1) andet medlem.

Du skal gøre følgende for at registrere en fuldmagt til et andet medlem:

  1. Gå til området, hvor du logger ind på din profil!
  2. Klik på “stamdata”
  3. Skriv medlemsnummer og opdatér!
  4. Personen du har givet fuldmagt kan nu stemme for dig på næste generalforsamling